Opintosuunnat

Poliittisen viestinnän ohjelman alta löytyy useampia opintosuuntia.

Viestintä on laaja-alainen, kansainvälinen viestinnän asiantuntijoita kouluttava yksikkö. Viestinnässä tutkitaan median ja kommunikaation moninaisia ilmiöitä osana yhteiskuntaa, kansallisia ja globaaleja yhteisöjä ja yksilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja. Painopistealueita ovat julkisen elämän tutkimus, mediatutkimus, viestintäpolitiikan tutkimus ja organisaatioviestinnän tutkimus. Tutkimusta tehdään esimerkiksi digitaalisen julkisuuden, demokratian ja populismin, tiedeviestinnän, kriisien ja journalismin, mediakaupunki-tutkimuksen sekä promootioviestinnän tutkimuksen alueilla. Valmistuvat maisterit ja tohtorit toimivat asiantuntijoina, tutkijoina ja opettajina sekä viestinnän ammattilaisina julkishallinnossa, yrityksissä, järjestöissä sekä media-alalla journalisteina ja tuottajina.