One Health - yksi terveys

Ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ja hyvinvointi on yhteinen asia. Ympäristönmuutokset vaikuttavat suoraan niin eläinten kuin ihmisten hyvinvointiin; sairaudet siirtyvät eläinten ja ihmisten välillä, monimuotoinen luonto mikrobeineen on välttämätön ihmisen terveydelle ja suolistomme mikrobisto muodostaa "toisen genomimme".

Kuva: Tiedekulmassa keskustellaan yhteisestä terveydestämme.

Ihmisten ja muiden eliöiden kohtalonyhteyttä ei voi korostaa liikaa. One Health -ajattelu luo siltoja tieteiden välille, jotta terveys- ja ympäristöongelmia opittaisiin ratkomaan kokonaisvaltaisemmin. One Health -käsite on uusi, mutta havainnot ja pohdinta sen takana vanhoja. Ihmisiä ja eläimiä vertaileva tutkimuskin on yli sata vuotta vanha ala, kertoo professori Marja-Liisa Hänninen, joka opettaa ympäristöterveyttä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.  Lue lisää >>

Mikrobien tärkeys terveydellemme ei näy elintavoissamme. On maailmanlaajuinen ilmiö, että ihmiset pakkautuvat yhä enemmän asvalteilla päällystettyihin ja betonoituihin kaupunkeihin ja menettävät samalla jokapäiväisen kosketuksen monimuotoiseen luontoon.

– Myös globaalit ympäristöongelmat saattavat olla merkityksellisempiä terveydellemme, kuin olemme aiemmin ymmärtäneet. Kun eläinlajeja kuolee sukupuuttoon, metsiä hakataan ja vesistöt kalastetaan tyhjiksi, maaperä ja vedet köyhtyvät myös mikrobitasolla, sanoo allergologian emeritusprofessori Tari Haahtela, joka on yhdessä evoluutiobiologian asiantuntijan, akatemiaprofessori Ilkka Hanskin kanssa tutkinut luonnon mikrobien ja ihmisen terveyden välisiä yhteyksiä. Lue lisää >>