Lahjoittajat ovat olleet mukana merkittävästi edistämässä tiedekunnan tutkimusta ja opetusta mm. lahjoittamalla yliopistolle varoja varainhankintakampanjan yhteydessä. Tästä heille lämpimät kiitokset. Heidän avullaan ja siihen liittyneellä valtiovallan tuella tiedekuntaan on saatu professuurit tekijänoikeuteen, arvopaperimarkkinaoikeuteen, viestintäoikeuteen, pohjoismaiseen oikeuteen ja ympäristöoikeuteen.

Muitakin tehtäviä on voitu ylläpitää saadulla taloudellisella tuella. Lahjoitusvaroin ylläpidetyt tehtävät kertovat keskinäisestä luottamuksesta, joten niiden merkitys on taloudellista arvoaan suurempi. Professuurit vahvistavat suoraan opetusta ja tutkimustoimintaa ja avaavat vastuullisia tehtäviä nuorille tutkijoille. Ne ovat panostus tulevaisuuteen. Tiedekunta tuntee vastuunsa. On ilo tiivistää näillä aloilla yhteistoimintaa käytännön toimijoiden kanssa.

Lahjoittamisen kulttuuri on Suomessa vielä nuorta. On erittäin tärkeää, että se valtaa lisää alaa meilläkin. Kun yliopisto saa, se myös antaa takaisin. Laitetaan siis hyvä kiertämään!

Lahjoittajana voit tukea oikeustieteellisen tiedekunnan harjoittamaa tutkimusta ja opetusta esimerkiksi rahastojen kautta tai auttaa opiskelijoita stipendein tai lahjoittamalla kurssikirjat. Jokainen hyvän kierrättäjä löytää varmasti oman tapansa auttaa.

Yliopiston Lahjoittajalle-sivuilta löytyy lisätietoa ja käytännön neuvot lahjoittamisesta. Tiedekuntaan saa mielellään olla yhteydessä lahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteiskuntasuhteista vastaa varadekaani Leena Halila (leena.halila@helsinki.fi). Voit olla myös yhteydessä dekaani Pia Letto-Vanamoon (Pia.Letto-Vanamo@helsinki.fi), kun haluat tietää enemmän tiedekunnan toiminnasta ja lahjoitusten mahdollisuuksista.

Tiedekunta kiittää kaikkia nykyisiä ja tulevia lahjoittajiaan!