Lahjoittajalle

Lahjoittajat ovat olleet mukana merkittävästi edistämässä tiedekunnan tutkimusta ja opetusta.

Lahjoitusten avulla tiedekuntaan on esimerkiksi saatu useampia professuureja ja myös ensimmäinen työelämäprofessuuri. Professuurit vahvistavat suoraan opetusta ja tutkimustoimintaa ja avaavat vastuullisia tehtäviä nuorille tutkijoille. Ne ovat panostus tulevaisuuteen. On ilo tiivistää näillä aloilla yhteistoimintaa käytännön toimijoiden kanssa.

Lahjoittamisen tapoja on monia. Lahjoittajana voit tukea oikeustieteellisen tiedekunnan harjoittamaa tutkimusta ja opetusta esimerkiksi rahastojen kautta tai auttaa opiskelijoita stipendein tai lahjoittamalla kurssikirjat. Yliopiston Lahjoittajalle-sivuilta löytyy lisätietoa ja käytännön neuvot lahjoittamisesta.

Tiedekuntaan saa mielellään olla yhteydessä lahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteiskuntasuhteista vastaa varadekaani Leena Halila (leena.halila@helsinki.fi). Voit olla myös yhteydessä dekaani Pia Letto-Vanamoon (Pia.Letto-Vanamo@helsinki.fi), kun haluat tietää enemmän tiedekunnan toiminnasta ja lahjoitusten mahdollisuuksista.

Tiedekunta kiittää kaikkia nykyisiä ja tulevia lahjoittajiaan!