Vaasan oikeustieteellinen koulutus

Tervetuloa Vaasan oikeustieteelliseen koulutukseen!

 

Helsingin yliopiston, oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämä oikeustieteellinen koulutus on toiminut Vaasassa vuodesta 1991 lähtien. Oikeustieteellisen koulutuksen tilat sijaitsevat Vaasan keskustassa, Tammipihan 4. kerroksessa, Pitkäkatu 28-30.

Vaasassa suoritetaan oikeusnotaarin tutkinnon opinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi syksystä 2010 lähtien on Vaasassa ollut mahdollista suorittaa ylempi eli oikeustieteen maisterin tutkinto.

Me Vaasassa panostamme kaksikielisyyteen ja Vaasassa onkin mahdollisuus suorittaa osa tai jopa koko oikeusnotaarin tutkinto toisella kotimaisella kielellä. Kaksikielistä tutkintoa opiskeleva suorittaa vähintään yhden kolmasosan opinnoistaan toisella kotimaisella kielellä ja saa todistukseensa maininnan tutkinnon suorittamisesta kaksikielisenä. Lisätietoja Helsingin yliopiston kaksikielisistä tutkinnoista löydät Erottaudu kaksikielisellä tutkinnolla –sivustolta. Opetus yksikössä on kaksikielistä, jolloin suomen- ja ruotsinkieliset seuraavat yhteistä opetusta. Kuulusteluihin opiskelija saa pääsääntöisesti vastata omalla äidinkielellään.

Vaasan yksikössä harjoitetaan oikeustieteellistä tutkimustoimintaa, johon annettava opetus perustuu.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on vuodesta 1991 lähtien järjestänyt oikeustieteen yliopistotutkintoon johtavaa koulutusta Vaasassa. Syksystä 2005 alkaen Vaasassa annettava koulutus laajeni siten, että Vaasassa suoritetaan alemman eli kolmivuotisen oikeusnotaarin (180 op) tutkinnon opinnot kokonaisuudessaan. Syksyllä 2010 aloitettiin myös maisterivaiheen opintojen (120 op) järjestäminen Vaasassa.

Oikeusnotaarin tutkinto (ON) on alempi korkeakoulututkinto ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM) on ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyt saavat oikeuden oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittamiseen.

Vaasassa annettava koulutus on kaksikielistä. Suomen- ja ruotsinkieliset seuraavat yhteistä opetusta, josta suomeksi ja ruotsiksi järjestetään suurin piirtein yhtä suuri osuus.

Vaasassa opiskelu on kurssimuotoista ja opetuksen seuraamisessa pätee 75% läsnäolovaatimus. Pieni ryhmä mahdollistaa henkilökohtaisemman opetuksen ja erilaisten opetusmetodien hyödyntämisen. Tammipihan (Pitkäkatu 28-30) 4. kerroksen tilat ovat Vaasan yksikön käytössä. Sieltä löytyvät opetustilat, opintoneuvonnan palvelut sekä yksikön vastaava professori ja muu tutkimus- ja opetushenkilökunta. Pieni yksikkö mahdollistaa myös vaivattoman vuorovaikutuksen yksikön henkilökunnan kanssa.

Vaasan koulutuksen oma opetusaikataulu vahvistetaan vuosittain, mutta aineopintojen tutkintovaatimukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta täysin samat kuin tiedekunnassa Helsingissä. Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas löytyy WebOodista(linkki). Opetusta voidaan järjestää myös yhteistyössä toisten Vaasassa toimivien korkeakoulujen kanssa.

Oikeustieteellisen koulutusalan tutkintoja ovat 1.8.2005 alkaen oikeusnotaarin tutkinto (ON), joka on alempi korkeakoulututkinto, ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyt saavat oikeuden oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Oikeustieteellisessä opiskelutavat vaihtelevat luento- tai seminaariopetukseen osallistumisesta erilaisten tehtävien tekemiseen ja kirjallisuuteen pohjautuviin tentteihin sekä itsenäisiin tai ryhmässä tehtäviin kirjallisiin töihin, kuten esseisiin tai oppimispäiväkirjoihin. Opinnoissa harjoitellaan myös esiintymistä ja omien töiden esittämistä sekä palautteen saamista että sen antamista toisten töistä.

Vaasan oikeustieteellinen koulutusyksikkö on pieni henkilökuntamäärältään, mutta yksikössä harjoitetaan myös oikeustieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimuksen painopisteet vaihtelevat sen mukaan, keitä tutkijoita yksikössä toimii.

Tällä hetkellä tutkimuksen vahvuusalueita ovat erityisesti immateriaalioikeus, sopimusoikeus, prosessioikeus, insolvenssioikeus, vero-oikeus sekä perhe- ja jäämistöoikeus (painopisteenä erityisesti lapsi- ja edunvalvontaoikeus).

Lisätietoja tutkimushankkeista henkilökuntaesittelyssä.