Globaali oikeus, Global Law (GLAW) -tutkimus on osa Helsingin yliopiston viidelle vuodelle saamaa Suomen Akatemian rahoitusta, jolla vahvistetaan yliopiston tutkimusprofiilia. GLAW tähtää löytämään vastauksia globalisaation suuriin haasteisiin.

GLAW-projektin päätavoitteita on

  1. vahvistaa oikeustieteellisen tutkimuksen nykyisiä vahvuuksia, jotta se voi vastata yhä vahvemmin globalisaation, eurooppalaistumisen ja digitalisaation prosessien haasteisiin
  2. syventää oikeuden ja hallinnon kriittistä analyysiä, jossa oikeus on tiiviisti yhteydessä poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen valtaan
  3. laajentaa yhteistyötä taloustieteiden ja biotieteiden kanssa, etenkin sellaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat erikoistuneet maailmanyhteisöön, globalisaatioon, digitalisaatioon sekä Euroopan ja Venäjän tutkimukseen
  4. edistää globaalin oikeuden monitieteistä ja tieteidenvälistä näkökulmaa
  5. edistää eturintamassa huippututkimusta, joka tuottaa uutta tietoa, päättelyä ja menetelmiä ja joka laajentaa ymmärrystämme globaaleista oikeustieteellisistä ongelmista

Yleisen teeman alla on kolme profiloitua aihealuetta: oikeustiede ja globalisaatio, monikansallinen eurooppaoikeus sekä oikeustiede ja digitalisaatio. Nämä aihealueet eivät perustu oikeustieteen oppiaineisiin, vaan oikeudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin sekä aihepiireihin. Siksi oikeudellista tutkimusta tehdään kaikissa oppiaineissa. Lisäksi oikeustieteen tutkimuksessa käytetään myös yhteiskuntatieteellisiä sekä humanistisia teorioita, metodeja, tietoa, oivalluksia sekä työkaluja.