Oikeustiede yliopiston profilointihankkeissa

Helsingin yliopisto on saanut Suomen Akatemialta niin kutsuttua profilointirahoitusta strategisten tutkimusalojen vahvistamiseen, uusiin avauksiin ja niihin liittyviin poisvalintoihin. Oikeustieteellinen tiedekunta on perustanut tällä rahoituksella professuureja ja apulaisprofessuureja mm. globaalin oikeustieteen (global law) ja kestävyystieteen alueelle.

GLAW-projektin päätavoitteita on

  1. vahvistaa oikeustieteellisen tutkimuksen nykyisiä vahvuuksia, jotta se voi vastata yhä vahvemmin globalisaation, eurooppalaistumisen ja digitalisaation prosessien haasteisiin
  2. syventää oikeuden ja hallinnon kriittistä analyysiä, jossa oikeus on tiiviisti yhteydessä poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen valtaan
  3. laajentaa yhteistyötä taloustieteiden ja biotieteiden kanssa, etenkin sellaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat erikoistuneet maailmanyhteisöön, globalisaatioon, digitalisaatioon sekä Euroopan ja Venäjän tutkimukseen
  4. edistää globaalin oikeuden monitieteistä ja tieteidenvälistä näkökulmaa
  5. edistää eturintamassa huippututkimusta, joka tuottaa uutta tietoa, päättelyä ja menetelmiä ja joka laajentaa ymmärrystämme globaaleista oikeustieteellisistä ongelmista.

Yleisen teeman alla on kolme profiloitua aihealuetta: oikeustiede ja globalisaatio, monikansallinen eurooppaoikeus sekä oikeustiede ja digitalisaatio. Nämä aihealueet eivät perustu oikeustieteen oppiaineisiin, vaan oikeudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin sekä aihepiireihin. Siksi oikeudellista tutkimusta tehdään kaikissa oppiaineissa. Lisäksi oikeustieteen tutkimuksessa käytetään myös yhteiskuntatieteellisiä sekä humanistisia teorioita, metodeja, tietoa, oivalluksia sekä työkaluja.

Oikeustieteellinen tiedekunta on mukana myös Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituutissa (HELSUS), jossa sillä on profilointirahalla perustettu apulaisprofessuuri (sustainability law and governance).