Tiedekunnalla on omaa laadukasta julkaisutoimintaa. Tiedekunnan omassa julkaisusarjassa julkaistaan niin vertaisarvioituja tieteellisiä tekstejä kuin korkeatasoisia oppikirjojakin. Tiedekunnalla on myös oma tutkimuspaperien sarja Social Science Research Network (SSRN) – sivustolla.