Laatu ja arviointi

Helsingin yliopistossa toiminnan laadukkuutta turvataan ja kehitetään laatutyön avulla.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa ylläpidetään ja kehitetään laadunvarmistusjärjestelmää, joka tukee tarkoituksenmukaista toimintaa, varmentaa toiminnan laadun ja edistää tiedekunnan tavoitteellista kehittämistä. Laadunvarmistusjärjestelmä ja laatuvastuut on kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa. Tiedekunnan laatujärjestelmä sisältyy Helsingin yliopiston laatujärjestelmään.

Tiedekunnan laadunvarmistusjärjestelmää toteutetaan erilaisilla päätöksillä ja ohjeilla jotka on koottu tiedekunnan toimintakäsikirjaan. Tärkeimpiä keinoja varmistaa tiedekunnan toiminnan laatua ovat:

  • opiskelijapalautteet ja opintojen etenemisen sekä työelämään sijoittumisen seuranta
  • opinnäytetöiden ohjaus ja tarkistaminen
  • osallistuminen tutkimuksen ja hallinnon arviointeihin (sisäinen ja ulkoinen arviointi)
  • kehityskeskustelut
  • kehittämishankkeet
  • tavoitteiden toteutumis- ja tulosseuranta