Oikeustieteellisen tiedekunnan Helsinki Law Clinic -projekti antoi oikeudellista apua ja neuvontaa kevään 2016 aikana 36 eri tapauksessa. Projektissa opiskelijat työskentelivät asiakkaille lakimiesmentoreiden, juristien ja opettajien ohjauksessa ja valvonnassa. Avun kohderyhminä olivat maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat, syrjinnän kohteeksi joutuneet sekä start-up-kasvuyritykset.

Projektin tavoitteena oli, että opiskelijat saisivat perehtyä oikeisiin tapauksiin ja työskennellä todellisten asiakkaiden kanssa ja saavuttaa näin käytännön taitoja, mutta toisaalta myös osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja tarjota matalan kynnyksen neuvontapisteenä oikeusapua sitä tarvitseville.

Helsinki Think Company, Aalto Design Factory, Luckan Integration ja Ne-Rå toimivat projektissa yhteistyökumppaneina tarjoten mm. toimitilojaan vastaanottoja, neuvontaa ja haastatteluja varten.

Helsinki Law Clinic -toiminta jatkuu jälleen seuraavana lukuvuonna ja sitä kehitetään aktiivisesti. Yhteistyökumppaneita tarvitaan kuten myös vapaaehtoisia mentoreita ja ohjaajia sekä muiden yliopiston toimijoiden osallistumista.

Raportti kevään 2016 toiminnasta löytyy projektin verkkosivuilta.