Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja sen Vaasan yksikkö on osana monialaista eurooppalaista huippuyliopistoa maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Tiedekunta on myös hyvin kansainvälinen opiskelu- ja tutkimusympäristö. Tiedekuntamme on hyvin suosittu hakukohde opiskeluun hakijoiden joukossa.

Tiedekunnan toiminnassa korostuu laadukkaaseen ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva opetus. Tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijoitaan vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot. Opetusta pyritään jatkuvasti kehittämään, ja opiskelijoiden mielipiteet ja toivomukset ovat tässä kehittämisessä tärkeitä. Opiskelijat osallistuvat kaikkeen tiedekunnan päätöksentekoon ja sen valmisteluun esimerkiksi toimikuntien ja tiedekuntaneuvoston jäseninä.

Tiedekunta toimii myös tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa tuottaen monipuolisia asiantuntija- ja koulutuspalveluja.

Tiedekunnasta valmistuvat juristit sijoittuvat työelämässä laajalle kentälle niin yksityisen elinkeinoelämän, julkisen hallinnon, tuomioistuinlaitoksen, järjestöjen kuin asianajotoiminnankin piiriin - unohtamatta tutkijoita ja sitä osaa juristeista, jotka sijoittuvat muihin kuin perinteisiin juridisiin ammatteihin. Lakimiehen tehtävät ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja, ja he työllistyvät hyvin.

Oikeustieteellinen tiedekunta sijaitsee Porthaniassa, aivan keskustakampuksen keskellä. Porthania on joitakin vuosia sitten peruskorjattu, modernilla opetusteknologialla varustettu ja arkkitehtuuriltaan valoisa ja tyylikäs rakennus. Nurkan takana sijaitsevat upouusi opiskelijakirjasto Kaisa ja oppimiskeskus Aleksandria, joissa opiskelijoille on tarjolla uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat myös helposti saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on siten keskeinen sijainti suhteessa esimerkiksi valtion virastoihin ja eduskuntaan, joissa keskeiset laitkin valmistellaan. Lisäksi oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijoilla ja opettajilla on laajat yhteiskunnalliset verkostot, ja tiedekunnan opetukseen osallistuvat mm. virkamiehet erilaisista valtion virastoista ja tuomioistuimista sekä asianajotoimistot ja niiden edustajat. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus luoda kontakteja kaikkiin keskeisiin julkisen ja yksityisen sektorin työnantajiin jo opintojen aikana esimerkiksi kursseilla, työharjoitteluissa sekä vierailuilla näihin tiedekunnan kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin ja viranomaisiin.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

  • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
  • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
  • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.