Opiskelu

ECGS on Suomessa ainutlaatuinen monitieteellinen maisteriohjelma, joka kouluttaa ympäristön ja kestävyyden osaajia vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Pääosin englannin kielellä opetettu ECGS-maisteriohjelma valmentaa opiskelijat vastaamaan kansalliset rajat ylittäviin ympäristö- ja kestävyyshaasteisiin.

ECGS-ohjelman opiskelijat tulevat monipuolisesti eri tieteenaloilta. Maisteriohjelmaan voit jatkaa Helisingin yliopiston seuraavista kandiohjelmista: ympäristötieteet, maantiede, maataloustieteet, metsätieteet, geotieteet, biologia, taloustiede, ympäristö- ja elintarviketalous, sosiaalitieteet, yhteiskunnallinen muutos, politiikka ja viestintä sekä kasvatustieteet. ECGS-ohjelmaan voi pyrkiä myös muista kandiohjelmista sekä muista suomalaisista tai kansainvälisistä yliopistoista ja korkeakouluista.