Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa. Taiteidenvälisyyteen liittyvien kysymysten lisäksi tutkimuksessa käsitellään taiteenlajien eroja ja yhtäläisyyksiä, kirjallisuuden, kuvallisuuden, esittävien taiteiden, tekstuaalisuuden ja musiikin yleisiä ehtoja ja ilmaisukeinoja. 

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan, esimerkiksi Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaan. Lisätietoa saat tohtorikoulutuksen sivuilta.

Lisätietoa taiteiden tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.