Tutkimus

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa. Taiteidenvälisyyteen liittyvien kysymysten lisäksi tutkimuksessa käsitellään taiteenlajien eroja ja yhtäläisyyksiä, kirjallisuuden, kuvallisuuden, esittävien taiteiden, tekstuaalisuuden ja musiikin yleisiä ehtoja ja ilmaisukeinoja. 

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan, esimerkiksi Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaan. Lisätietoa saat tohtorikoulutuksen sivuilta.

Lisätietoa taiteiden tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

This consortium brings together philosophical aesthetics, planning theorists in mobility studies, and urban planners. The nature of this collaboration, the extended expertise, contributes significantly to a new understanding of urban aesthetics and mobility. This will be the added value of the consortium. The central aim is to analyze the most salient meanings of the “aesthetic” and to develop conceptual tools for an improved understanding of the relevance and role of aesthetic values in the everyday lives of urban citizens as well as in planning processes, especially in relation to mobility possibilities. Contrary to standard engineering perspectives, a central premise for this project is that human mobility should not be considered only under the assumption that the major aim for planners is to minimize travel time. In collaboration with planning theorists and city planners, UrAMo will also develop research methodologies for applied aesthetics, strengthening the field of aesthetics of mobility as a sub-field of everyday aesthetics.

As part of the research methodology, UrAMo collaborates closely with the city of Lahti. Researchers of the project will contribute to the planning of the city. Lahti city planning officials are deeply involved in UrAMo, not solely by providing data for the project researchers but also actively contributing to the research activities. Thus, UrAMo is an example of participatory research.

UrAMo uses both philosophical analysis and empirical methods to explore the experiential character of urban mobility. Theoretical analysis will provide tools for questionnaires by which the project members engage ordinary people’s aesthetic experiences. The conceptual tools developed in UrAMo have a wide applicability in urban studies, and the materials collected in Lahti will serve the planning of the city into the 2030’s. In this sense, in addition to scientific advancements in concepts and methods, this applied philosophy project will provide a benchmark for urban planning processes in Finland and abroad.

Read more from project's homepage.

 

Tutkimushanke ”Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos” (2016–2019) paneutuu tekijän asemaan ja oikeuksiin nykypäivän taidemaailmassa, erityisesti kirjallisuudessa ja kuvataiteissa.
Hankkeessa tutkitaan ensinnäkin sitä, millaisin ehdoin taiteilijat tosiasiassa pystyvät luomaan uusia teoksia olemassa olevien teosten pohjalta ja miten nämä ehdot eroavat tekijänoikeusjärjestelmän lähtökohdista. Hankkeen oletus on, että taidemaailman sisäiset käytännöt eivät riipu tekijänoikeuslaista ja ovat jopa osin sen kanssa ristiriitaiset. Tästä syystä tekijänoikeuslailla ei ole sellaista hegemonista ja taidemaailmassa legitiimiä kykyä määritellä tekijyyttä, joka sillä usein oletetaan olevan.

Toiseksi hanke tutkii, miten tekijänoikeuksia on perusteltu taidemaailmojen sisällä ja oikeusjärjestelmässä. Taiteissa käsitykset tekijyydestä ammentavat monista erilaisista lähteistä, eivätkä perusteet ole keskenään yhdenmukaisia. Oikeusjärjestelmää arvioitaessa keskeistä on pohtia, miltä osin tekijänoikeuslain perustelut ovat yhdenmukaisia tekijöiden perusoikeuksien ja olemassa olevan sääntelyn kanssa. Hankeessa tutkitaan tekijänoikeuslain perusteita myös empiirisesti tarkastelemalla, miten tekijänoikeuslaki tosiasiassa turvaa taiteen tekijän toimeentuloa.
 

Lue lisää projektin kotisivuilta.