Opettajat

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa opetusta ja ohjausta tarjoavat alan huippututkijat. Tutustu opettajien erityisaloihin ja tutkimusintresseihin!

Opetusta antavat myös dosentit sekä väitöskirjojaan valmistelevat jatko-opiskelijat. Heidän yhteystietonsa löytyy Helsingin yliopiston puhelinluettelosta ja TUHAT-tutkimustietokannasta.

Hanna Korsberg, teatteritieteen professori, taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman johtaja

Tutkimusintressit

 • teatterihistoria
 • historiografia
 • esitystutkimus
 •  yliopistopedagoginen tutkimus teatterin- ja esitystutkimuksen alalta

Hanna Korsberg verkossa

Klaus Brax, yleisen kirjallisuustieteen ma. professori

Tutkimusintressit

 • lajiteoria
 • retorinen narratologia
 • kirjallisuuden etiikka
 • postmoderni historiallinen romaani
 • viktoriaaninen ja uusviktoriaaninen romaani
 • kirjallisuudentutkimuksen historia

Klaus Brax verkossa

Arto Haapala, estetiikan professori

Tutkimusintressit:

 • kirjallisuuden filosofiset kysymykset
 • tulkinnan teoria
 • fenomenologinen ja hermeneuttinen filosofia
 • ympäristön esteettiset kysymykset
 • arjen estetiikka

Arto Haapala verkossa

Janna Kantola, FT, yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori, dosentti

Tutkimusintressit:

 • runous
 • imagologia
 • animal studies

Janna Kantola verkossa

Oiva Kuisma, estetiikan yliopistonlehtori

Oiva Kuisma verkossa

Kai Mikkonen, yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori, dosentti

Tutkimusintressit

 • ranskalainen ja brittiläinen 1800-luvun kirjallisuus
 • moderni matkakirjallisuus
 • kirjallisuus ja terrorismi
 • narratologia ja retorinen kerronnan teoria
 • fiktion teoria
 • fiktion ja tosiperäisten kertomusten suhde
 • lukeminen ja tulkinta
 • kuvan ja sanan suhde
 • sarjakuvat ja kuvakirjat

Kai Mikkonen verkossa

Hanna Mäkelä, FT, yleisen kirjallisuustieteen ma. yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • englanninkielinen proosafiktio
 • elokuvatutkimus
 • filosofinen antropologia (erityisesti René Girardin mimeettinen teoria)
 • narratologia

Hanna Mäkelä verkossa

Sanna Nyqvist, FT, yleisen kirjallisuustieteen tutkijatohtori

Tutkimusintressit

 • jäljittely, appropriaatio ja intertekstuaalisuus
 • kirjallisuuden tekijänoikeudet
 • kirjalliset väärennökset
 • kirjallisuudentutkimuksen käsitteet
 • käännöskirjallisuus ja käännöskritiikki
 • saaret kirjallisuudessa

Sanna Nyqvist verkossa

Heta Pyrhönen, yleisen kirjallisuustieteen professori

Tutkimusintressit

 • populaarikirjallisuus, erityisesti dekkari
 • lukemisen kysymykset
 • kertomisen kysymykset
 • psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
 • anglo-amerikkalainen kirjallisuus 

Heta Pyrhönen verkossa

Hannu Riikonen, yleisen kirjallisuustieteen täysinpalvellut professori, Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen

Tutkimusintressit:

 • Kreikkalais-roomalaisen antiikin traditiot myöhemmässä kirjallisuudessa ja kulttuurissa
 • Suomennosten historia
 • Humanistisen alan oppihistoria
 • James Joycen tuotanto
 • Olavi Paavolaisen tuotanto

Hannu Riikonen verkossa

 

Sami Sjöberg, FT, yleisen kirjallisuustieteen ma. yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Avantgarde- ja kokeellinen kirjallisuus
 • 1900-luvun ranskalainen ja juutalainen kirjallinen kulttuuri
 • Tiede ja pseudotiede modernissa kirjallisuudessa
 • Luovan mielikuvituksen aatehistoria
 • Tieteenfilosofia ja -historia
 • Pohjoismainen underground ja vastakulttuuri
 • Transnationalismi

Sami Sjöberg verkossa