Jos olet opiskellut suomalaisessa yliopistossa suomen kieltä tai suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja, voit valita opintosuunnaksesi suomen kielen tai  suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen.

Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta on tarkoitettu niille suomalaisista tai ulkomaisista yliopistoista tuleville opiskelijoille, jotka ovat oppineet suomen vieraana tai toisena kielenä ja joiden aiempiin opintoihin sisältyy suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opintoja.  

Jotta voisit valita Viron kielen ja kulttuurin tai Unkarin kielen ja kulttuurin opintosuunnan, sinulla täytyy olla aiempia opintoja näiltä aloilta sekä hyvä viron tai unkarin kielen taito.

Ulkomaisissa yliopistoissa fennougristiikkaa opiskelleet voivat maisteriohjelmassa valita joko suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tai Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan.

Maisteriohjelmaa tarjoaa myös kaikille yliopiston opiskelijoille avoimia opintokokonaisuuksia teemoista kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus, nimistöntutkimus, tietokirjallisuus sekä alkuperäiskansatutkimus.

Mikäli haluat saada aineenopettajan pätevyyden äidinkielen osalta, pitää sinun sisällyttää opintoihisi opettajan pedagogiset opinnot. Katso lisätietoa humanistisen tiedekunnan Opettajan pätevyys-sivulta.