Opintojen sisältö

Opinnoissasi opit ymmärtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttää ja järjestäytymistä Suomessa ja ulkomailla. Opit soveltamaan palveluiden tuottamiseen liittyviä eettisiä ja taloudellisia kysymyksiä ja suuntautumaan tulevaisuuden näkymiin, joihin liittyy vahvasti digitaalisuus. Opinnot koostuvat palveluiden tuottamisen ja kehittämisen kursseista, ja voit opinnoissasi suuntautua joko johtamiseen tai tutkimukseen. Opintojen aikana opit soveltamaan opittua tietoa työelämän käytäntöön ja opit käyttämään eri menetelmiä, joiden avulla kehitetään sote-palveluita tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen ohjelma on 120 op laajuinen ja siitä valmistutaan valtiotieteiden maisteriksi (VTM).

Kaikille yhteisiä syventäviä opintoja on 60 op, jonka lisäksi käydään kaksi maisteriseminaaria, joiden aikana työstetään maisterintutkielmaa. Maisterin tutkielma on 30 op laajuinen. Tämän lisäksi opiskelija tekee joko johtamiseen tai tutkimukseen liittyvän opintokokonaisuuden ja valitsee loput opinnoistaan lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan kurssitarjonnasta. Työelämäopinnot on integroitu syventäviin opintoihin. Jotkut kurssit ovat kaksikielisiä. Suurin osa opinnoista vaatii läsnäoloa kursseilla. Huomaathan, että ajantasaiset opetustiedot ja kurssikuvaukset löytyvät WebOodista.

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen syventävät opinnot (100 op)

Hyvinvointipalvelut yhteiskunnassa 25 op

 • Hyvinvointipalveluiden perusta ja järjestelmät 5 op
 • Terveys- ja hyvinvointierot ja niiden ennaltaehkäisy 5 op
 • Oikeus ja etiikka sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op 
 • Sosiaali- ja terveystaloustiede 5 op
 • Yhteiskuntaprojekti (työelämäopintoja) 5 op

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 20 op

 • Monialainen yhteistyö ja palveluintegraatio 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op 
 • Palvelutarpeet ja palvelumuotoilu (työelämäopintoja) 5 op
 • Digitalisaatio ja innovaatiot 5 op

Tutkimus- ja arviointimenetelmät 15 op

 • Sosiaali- ja terveystutkimuksen tilastolliset menetelmätaidot 5 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Arviointi- ja tulevaisuustutkimus 5 op

Maisteriseminaarit ja maisterintutkielma

 • Maisteriseminaari I, 5 op
 • Maisteriseminaari II, 5 op
 • Maisterintutkielma 30 op

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen temaattinen opintokokonaisuus (10 op)

Valitse joko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tutkimuksen kokonaisuus tai sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisen kokonaisuus:

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tutkimus 10 op

 • Terveyden sosiaaliset määrittäjät 5 op

Vaihtoehtoinen opintojakso, valitse seuraavista yksi:

 • Kvalitatiivisten menetelmien jatkokurssi 5 op
 • Tapaushistoriamallien kurssi 5 op

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtaminen 10 op

 • Ledarskap i teori och praktik inom social- och hälsovård/ Johtamisen teoriat ja käytännöt sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op

Vaihtoehtoinen opintojakso, valitse seuraavista yksi:

 • Tillämpat ledarskap inom social- och hälsovård (arbetslivsstudier)/Johtamisen soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (työelämäopintoja) 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantotaloudelliset menetelmät 5 op

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen valinnaiset syventävät opinnot (10 op)

Voit valita kaksi kurssia valtiotieteellisen tai lääketieteellisen tiedekunnan kursseista, jotka ovat avoinna ohjelman opiskelijoille. Tarjolla esimerkiksi seuraavia kursseja (huom. tarkista ajantasaiset tiedot WebOodin opinto-oppaasta):

 • Kuntoutus osana sosiaali- ja terveyspalveluita 5 op
 • Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
 • Johdanto sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotalouteen 5 op
 • Ikääntyminen ja palvelutarpeet 5 op
 • Vammaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
 • Palveluiden johtaminen 5 op
 • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op
 • Interprofessionellt samarbete inom social- och hälsovård 5 op
 • Työharjoittelu 5 op