Opettajat

Heikki Hiilamo VTT, FT, Professori

Tutkimusintressit

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät
 • Köyhyys ja eriarvoisuus
 • Sosiaaliturvajärjestelmät
 • Tupakkapolitiikka

Heikki Hiilamo verkossa

Riikka Lämsä, VTT, sh, opettajan pedagogiset opinnot, yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät
 • Kotisairaala
 • Kuntoutuksen tutkimus
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät, etnografia

Riikka Lämsä verkossa

Martta Haveri, VTM, koulutussuunnittelija

 • opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta
 • opetuksen tukipalvelut
 • ohjelman opintohallinto
 • viestintä

Matilda Hellman VTT, dosentti, tutkimusjohtaja

Tutkimusintressit

 • Päihde ja rahapelipolitiikka
 • Hyvinvointiyhteiskunta
 • Mielenterveys, addiktio ja toimijuus
 • Media ja markkinointi

Matilda Hellman verkossa

Minna Kaarakainen, FT, TtM, opettajan pedagogiset opinnot, yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Hyvinvointipalvelut ja - palvelujärjestelmät
 • Hyvinvointipalveluiden asiakkuudet ja osallistaminen
 • Ikääntyminen ja ikääntyvien palvelut

Minna Kaarakainen verkossa

 

Marketta Rajavaara, VTT, hyvinvointipalvelujen professori (50 %)

Tutkimusintressit

 • Palvelujärjestelmä
 • Hyvinvointipolitiikka
 • Kuntoutus
 • Työttömyys, työkyvyttömyys
 • Toimeentuloturva
 • Arviointi- ja toimeenpanotutkimus

Marketta Rajavaara verkossa

Kari Reijula, työterveyden professori, varadekaani (yvv.)

Tutkimusintressit

 • Työn merkitys terveydelle
 • Työkyvyn tukeminen
 • Hyvinvointia edistävät työtilat

Kari Reijula verkossa

Kari Reijulan yhteystiedot

Twitter: @reijula

Lena Sjöberg ,lääketieteen tohtori, terveydenhuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys, yleislääketieteen kliininen opettaja

Tutkimusintressit

 • Lisääntymisterveys
 • Medical humanities
 • Lääketieteen perusopetuksen pedagogiset kysymykset, mm. opiskelijoiden integraatio yliopistomaailmaan

Lena Sjöberg verkossa

Leena Forma, TtT, dosentti, yliopistonlehtori

Tutkimusintressit:

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset
 • Ikääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus
 • Palveluiden vaikuttavuus ja kustannus-vaikuttavuus
 • Rekisteritutkimus