Proviisorin tutkinto on jatkoa farmaseutin tutkinnolle. Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät pro gradu -tutkielman.

Farmaseuttiopintoihin voit tutustua farmaseutin koulutusohjelman sivuilla.