Opiskelu

Proviisorin tutkinto on jatkoa farmaseutin tutkinnolle. Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät pro gradu -tutkielman.

Yhteishaussa voit hakea joko pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan tai proviisorin koulutusohjelmaan tai molempiin koulutusohjelmiin, katso tarkemmat hakuohjeet kunkin hakukohteen kohdalta yliopiston koulutustarjontasivulta.