Tutkimus

Helsingin yliopiston valtio-opin ja viestinnän tutkimus edustavat maailman kärkeä. Tieteenaloilla tutkitaan muun muassa julkisuuden ja mediakentän muutoksia digitaalisessa toimintaympäristössä, journalismia, vaikuttajaviestintää, poliittista osallistumista ja demokratiaa, kansainvälisiä suhteita ja rauhan ja konfliktin kysymyksiä sekä julkisen sektorin ja erilaisten organisaatioiden muutoksia.