Valtio-opin ja viestinnän tieteenalat ovat maailman kärkeen kuuluvia tutkimus- ja opetusyksikköjä. Aineiden opettajat tarjoavat opiskelijoilleen laajaa tietotaitoaan alan tutkimuksesta ja kiinnittävät erityistä huomiota kriittisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen ja opiskelijoiden kasvuun itsenäisiksi ja eettisiksi toimijoiksi.