Opiskelijoiden kokemuksia

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opiskelee opiskelijoita monin eri taustoin ja tulevaisuuden haavein. Opiskelijat kertovat kokemuksiaan politiikan ja viestinnän opinnoistaan. Opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa vanhojen koulutusohjelmien aikana. Nykyään opintosuuntia on kolme: politiikan ja organisaatioiden tutkimus, viestintä ja maailmanpolitiikka.

Yläasteen aikana huomasin pitäväni todella paljon kirjoittamisesta. Journalistinen ala alkoikin luonnollisesti kiinnostaa ja hain lukion jälkeen opiskelemaan sekä journalistiikkaa että viestintää eri puolelle Suomea. Helsingin laitoin kuitenkin ykköseksi, sillä ajattelin, että opinnot täällä ovat enemmän yhteiskunnallisesti painottuneita ja antavat laaja-alaiset uramahdollisuudet.

Nyt olen toisen vuoden opiskelija ja olen todella nauttinut tähänastisista opinnoistani. Tutkintoni on hyvällä mallilla ja kandiopintojeni loppusuora häämöttää jo. Aikomuksenani on vielä tehdä vapaavalintainen opintokokonaisuus valtio-opista. Toimittajan uraa ajatellen se on hyvä valinta, sillä valtio-opin opiskelun kautta ymmärrän paremmin, kuinka yhteiskunnat pyörivät ja minkälaisten järjestelmien varaan ne rakentuvat.

Aktiivisuus kannattaa myös luentosalien ulkopuolella. Itse olen ollut tekemässä viestinnän ainejärjestölehteä Groteskia. Lehden tekeminen ja muu ainejärjestötoiminta antavat hyvää kokemusta esimerkiksi juuri viestintätyöstä.

Haaveeni journalistin urasta ei ole kuitenkaan enää niin ehdoton kuin ennen. Olen opintojeni edetessä pohtinut myös muita tehtäviä erilaisissa viestintäorganisaatioissa, kuten yrityksissä, viestintätoimistoissa tai jopa valtiolla. En sulje täysin pois sellaista työtä, jota tehdään niin sanotusti jonkun ”hyväksi”.

 

Anni Taskinen, toisen vuoden viestinnän opiskelija

Itselläni ei heti lukion jälkeen ollut selvää käsitystä siitä, mitä haluaisin lähteä opiskelemaan, joten parin välivuoden jälkeen päädyin lukemaan suomen kieltä Helsingin yliopistoon. Totesin kuitenkin vähän ajan kuluttua yhteiskunnallisten asioiden kiinnostavan erityisen paljon ja löysinkin valtio-opin yliopiston opinto-oppaasta. Hakukertojen välissä ulkomailla viettämäni vuosi vain vahvisti haluani päästä sisään valtsikaan.

Vielä hakuvaiheessa mielessäni kiilui diplomaatin ura Ulkoasiainministeriössä, mutta sisään päästyäni tajusin kuinka laajat työllistymismahdollisuudet valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaakaan. Opiskelijat ovat työllistyneet mm. konsulttifirmoihin, viestintätoimistoihin, kansalaisjärjestöihin sekä lukuisiin julkisen sektorin työpaikkoihin.

Nyt ensimmäisen opiskeluvuoteni lähestyessä loppuaan valtio-opin opinnot ovat vieneet mennessään, mutta tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä toistaiseksi auki. Tulevaisuuden avonaisuus saattaa ensi alkuun kuulostaa pelottavalta, mutta oikeastaan se on vapautta tehdä asioita, joista pitää ja katsoa mihin virta lopulta kuljettaa. Tähän valtio-oppi tarjoaa erityisen hyvät mahdollisuudet. Vuoteeni on mahtunut myös Speksiä sekä ainejärjestötoimintaa, jotka tarjoavat hyvän vastapainon opiskelun arkeen.
 

Mikko Sinisalo, ensimmäisen vuoden politiikan tutkimuksen opiskelija

Ennen viestinnän opintojani opiskelin latinaa ja Rooman kirjallisuutta humanistisessa tiedekunnassa, mutta en ollut tieteenalalla aivan kotonani. Lähtölaukauksen viestinnän opintoihin minulle antoi luottamustoimeni erään suuren yhdistyksen viestinnässä, jossa hoidin vaativiakin tapauksia. Olin tehtävässä ehkä hiukan pystymetsästä, mikä antoi kimmokkeen lähteä opiskelemaan alaa.

Viimeisen kipinän nykyisiin opintoihini antoi silloinen viestinnän pääsykoekirja, joka avasi näkymän todella mielenkiintoiseen maailmaan. Oivalsin, että viestinnän opinnot ovat laaja-alaisia ja sisältävät median ja journalismin tutkimuksen ohella vahvasti yhteiskunnallisen näkökulman. En päässyt ensimmäisellä kerralla sisään, joten opiskelin viestinnän perusopinnot avoimessa yliopistossa. Sen jälkeen sisäänpääsy oli huomattavasti helpompaa.

Tällä hetkellä olen aivan valmistumisen kynnyksellä kandiopinnoissani. Nälkä oppia on ollut suuri, enkä ole katunut päivääkään valintaani. Olen ehtinyt opiskella laajan kirjon viestinnän kursseja, joiden myötä olen kiinnostunut erityisesti kriisiviestinnästä. Opiskelijaelämässä tärkeää on kuitenkin myös sosiaalinen puoli. Olen lähtenyt mukaan kaikenlaisiin juttuihin ja aina se on kannattanut. Täällä opiskelee porukkaa, jonka kanssa voi tehdä ihmeitä.

Voi olla, että kiinnostukseni kriisiviestintää kohtaan johdattaa minua myös urallani. Opintoni antavat kuitenkin todella laajat mahdollisuudet ja olenkin ottanut sen asenteen, että tästä eteenpäin huonoa työpaikkaa ei ole. Meiltä valmistuu huippuosaajia melkein mihin tahansa.

 

Tuomas Heikkilä, kolmannen vuoden viestinnän opiskelija

Aloitin maailmanpolitiikan opinnot valtiotieteellisessä tiedekunnassa syksyllä 2015. Opiskelijaelämä tempaisi heti mukaansa. Uudet tuttavuudet, kiinnostavat kurssit, ylväs kampusalue, akateemiset pöytäjuhlat, musikaalinäytelmä Valtsikan speksi ja monet muut asiat loivat fuksivuodesta unohtumattoman. Uusi elämäntilanne tuntui hienolta: olin yliopisto-opiskelija ja vapaa päättämään elämäni tulevasta suunnasta.

Maailmanpolitiikan opinnoissa olen päässyt kehittämään erityisesti taitojani ymmärtää ja analysoida maailmaa. Opiskelijoita kannustetaan kriittisyyteen ja itsenäiseen ajatteluun. Opintojen ohella yliopiston tarjoamat verkostot, järjestötoiminta ja erilaiset tapahtumat ovat auttaneet syventämään omaa osaamista. Minua ja opiskelukavereitani yhdistää halu vaikuttaa asioihin. Vaikka välillä olemme erimielisiä parhaista toimintatavoista, haluamme kehittää yhteiskuntaamme ja tulevaisuudessa tehdä merkityksellistä työtä. Yhteisö, jossa ponnistellaan paremman maailman puolesta, on paras paikka, jossa voisin itse kuvitella viettäväni viisi vuotta elämästäni.

Tulevaisuudessa toivon pääseväni työskentelemään mahdollisimman erilaisissa tehtävissä ja organisaatioissa. Valtiotieteilijöitä tarvitaan lähes kaikilla aloilla: yhteiskunnallinen näkökulma yhdistettynä analyysitaitoihin luo voittamattoman kombon. Meidän on vain ymmärrettävä oma arvomme ja uskottava omiin kykyihimme. Maailma ei ole vielä valmis. Kuitenkin on myös muistettava nauttia opiskeluajoista. Omat vanhempani ovat sanoneet, että opiskeluvuodet olivat heidän elämänsä parasta aikaa. Juuri nyt tuota väitettä ei ole kovin vaikea uskoa.

 

Riikka Ilmonen, toisen vuoden maailmanpolitiikan opiskelija

Opiskelen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjaa ensimmäistä vuotta. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat laaja kokonaisuus ja lähes kaikki kurssit ovat kaikille valtio-opin fukseille yhteisiä. Juuri yhteisten kurssien ansiosta olen pystynyt luomaan kanssaopiskelijoihini vahvoja ystävyyssuhteita, sillä erilaiset ryhmätyöt ja kollektiiviset tenttipaniikit hitsaavat ihmisiä yhteen. Yksi yliopistoelämän parhaista puolista onkin ollut uusiin ja erilaisiin ihmisiin tutustuminen.

Lyhyen yliopistourani aikana olen päässyt avartamaan maailmankatsomustani ja vahvistamaan jo valmiiksi ylläpitämiäni arvoja sekä ymmärtämään ilmiöitä, joiden lähtökohtia en aikaisemmin hyväksynyt. Keskustelu valtsikalaisten kanssa on hedelmällistä, inspiroivaa ja tähtää maailman ymmärtämiseen. Vaikka jatkuvasti muuttuva maailma tarjoaa aina uusia poliittisia keskusteluaiheita valtsikalaisille, on aina hauskaa jakaa ystävien kesken myös arkipäivien iloja ja suruja.

Sivuaineekseni olen valinnut viestinnän, sillä juuri hitaasti muuttuvat organisaatiot ja nopeasti syntyvät erilaiset mediailmiöt muodostavat yhdessä monipuolisen kokonaisuuden, jota aion myöhemmin hyödyntää työelämässä. Uutta maailmaa on haastavaa selittää ilman kykyä ymmärtää vanhoja toimintamalleja. Valtiotieteellinen tutkinto ylipäätänsä antaa opiskelijalle välineet ymmärtää ja kyseenalaistaa yhteiskunnassa ja sen instituutioissa esiintyviä ongelmia, rakenteita ja ilmiöitä. Nämä ovat taitoja, joita on vaikea hankkia muualta.

Oman kokemukseni mukaan opiskelu valtiotieteellisessä on ainutkertainen mahdollisuus, johon kannattaa ehdottomasti tähdätä. Valtiotieteellinen ihastuttaa, haastaa ja aktivoi opiskelijoitansa luennoilla ja niiden ulkopuolella. Olen totisesti löytänyt paikan, johon todella tunnen kuuluvani.

 

Tiina Salola, ensimmäisen vuoden hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen opiskelija