Opiskelijajärjestöt

Opiskelijajärjestöt ovat yhteiskunnallisen toiminnan harjoituskenttiä ja tarjoavat hyvinvointipalveluita jäsenistölleen. Opiskelijajärjestöt ovat mukana tiedekunta- ja ainelaitostason opiskelijavaikuttamisessa. Järjestöissä toimimalla oppii monia asioita, jotka eivät kuulu yliopiston varsinaiseen opetussuunnitelmaan, mutta ovat kiinteä osa yliopisto-opiskelua ja kasvamista sivistyneeksi ihmiseksi.

Kannunvalajat ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö. Kannunvalajat saattaa eri aineita opiskelevat valtiotieteilijät yhteen, valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja sen ulkopuolella sekä järjestää vuoden suurimmat tapahtumat kaikille tiedekunnan opiskelijoille. Noin 3000 jäsenen tiedekuntajärjestö Kannunvalajat toimii myös linkkinä tiedekunnan 15 eri ainejärjestön välillä ja edistää näiden yhteistyötä.