Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opiskelee opiskelijoita monin eri taustoin ja tulevaisuuden haavein. Opiskelijat kertovat kokemuksiaan politiikan ja viestinnän opinnoistaan. Opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa vanhojen koulutusohjelmien aikana. Nykyään opintosuuntia on kolme: politiikan ja organisaatioiden tutkimus, viestintä ja maailmanpolitiikka.