Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa: pohjoismaiset kielet ja pohjoismaisen kirjallisuuden. Opintosuunnan valitseminen edellyttää, että olet suorittanut perus- ja aineopinnot tieteenalalta, jolle haluat syventyä.

Kummankin opintosuunnan valitessasi voit kouluttautua ruotsinkielisen koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja pohjoismaisten kielten opintosuunnan valitessasi suomenkielisen koulun ruotsin opettajaksi.