Opettajat

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmassa opetusta antavat omien alojensa huippututkijat. Tutustu opettajiin ja heidän tutkimusintresseihinsä!

FT, pohjoismaisten kielten professori

Tutkimusintressit

  • Vuorovaikutuslingvistiikka
  • Keskusteluanalyysi
  • Pragmatiikka, historiallinen pragmatiikka, variaatiopragmatiikka
  • Konstruktiokielioppi
  • Kielikontaktit
  • Kielipolitiikka
  • Ruotsin kieli
  • Kielioppi
  • Sosiolingvistiikka

Jan Lindström verkossa