Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmassa opetusta antavat omien alojensa huippututkijat. Tutustu opettajiin ja heidän tutkimusintresseihinsä!