Kuinka metsät voivat auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan?

Haluatko vaikuttaa siihen miltä metsän, Suomen tärkeimmän luonnonvaran ja luonnon monimuotoisuuden kehdon, tulevaisuus näyttää? Oletko koskaan ihmetellyt miksi metsiä kutsutaan maailman keuhkoiksi ja miten ilmastonmuutos liittyy niihin? Tai miten puut kasvatetaan ja jalostetaan taimista tuotteiksi kestävästi ja tehokkaasti? Entä miten talous ja metsäympäristö liittyvät toisiinsa? Saat vastauksia näihin kysymyksiin, kun opiskelet metsätiedettä. Tulet näkemään metsät enemmän kuin vain ympäristönä juoksupoluille tai puun lähteenä. Opit ymmärtämään kuinka metsiä voi käyttää monipuolisten uusiutuvien resurssien lähteenä ja näkemään metsät monimutkaisina ekologisina kokonaisuuksina, jotka on tiiviisti yhteydessä ympäristöönsä. Ihmisten ja luonnon sekä yhteiskunnan ja luonnonvarojen välinen vuorovaikutus on opintojen vahva piirre. Metsätieteiden maisteriohjelma perustuu metsätieteiden osastolla tehtävään kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen, joka on Helsingin yliopiston tutkimusaloista globaalisti terävintä kärkeä. Osasto on sijoittunut yliopistovertailuissa 4. parhaaksi maailmassa, joka tekee myös maisteriohjelmasta yhden Suomen parhaimmista koulutusohjelmista.
Lue lisää metsätieteiden maisteriohjelmasta ohjelman englanninkielisiltä verkkosivuilta

Monialainen maisteriohjelma

Metsätieteiden maisteriohjelma tarjoaa laajan ja monipuolisen näkökulman metsiin ja niiden käyttöön. Opinnot keskittyvät ja hyödyntävät tietoa biologiasta, biogeokemiasta, liiketaloudellisesta ekonomiasta, ympäristötieteistä, logistiikasta, geoinformatiikasta ja informaatioteknologiasta. Metsätieteiden maisterina sinusta tulee asiantuntija muun muassa metsien ekologiassa, luonnonvarojen käytössä ja hallinnassa sekä metsäekonomiassa ja -politiikassa, laajojen uramahdollisuuksien kera sekä Suomessa että ulkomailla. Tule opiskelemaan metsätieteitä Helsingin yliopistoon, yhteen maailman parhaaseen ohjelmaan alallaan. Voit opiskella ja suorittaa maisterintutkintosi joko englanniksi, ruotsiksi tai suomeksi.

Master's programme in Forest sciences

Department of Forest Sciences | University of Helsinki

Opiskele Helsingissä

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto ja yksi johtavista monialaisista yliopistoista maailmassa. Helsinki taas tunnetaan eläväisenä kaupunkina opiskelijoille.