Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opettajat tutkivat monipuolisesti kirjallisuutta muuttuvassa maailmassa. Paljon tutkitaan nykykirjallisuutta, modernismia (tai modernismeja) ja post- tai jälkimodernismia ja avantgardea sekä kirjallisten tyylilajien ja suuntauksien, kuten realismin, vaiheita historian kuluessa.

Tutkimusympäristössä sijansa saavat kirjallisuuden historia, kerronnan tutkimus, lajien tutkimus (jonka piirissä runouden tutkimus on yksi kasvualue), tyylintutkimus ja uusina suuntauksina esimerkiksi kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus. Tutkimuksessa käytettyjen monien teorioiden ja metodien kirjo heijastuu myös opetukseen ja antaa opiskelijoille valinnanmahdollisuuksia.

Tutkimusprojektit ovat usein monitieteisiä ja tieteidenvälisiä, mikä mahdollistaa tieteidenvälisen vuoropuhelun myös opetuksessa: tutkijat järjestävät luentokursseja, joihin kutsutaan puhujiksi monien alojen edustajia.

Alla on lueteltuna muutamia käynnissä olevia tutkimusprojekteja. Lisätietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.