Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opintosuuntia ovat:

 • kotimainen kirjallisuus
 • yleinen kirjallisuustiede
 • pohjoismainen kirjallisuus (ruotsinkielinen nordisk litteratur)
 • englanninkielinen kirjallisuus
 • venäläinen kirjallisuus
 • ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
 • saksankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus

Opintosuunnan voi itse valita ensimmäisen lukukauden aikana. Eri kielialueiden kirjallisuuksiin keskittyvissä opintosuunnissa vaaditaan kyseisen kielen hallintaa. 

Kaikissa opintosuunnissa voi erikoistua kirjallisuudentutkimukseen ja tutkinto koostuu tällöin seuraavista opinnoista:

 • kirjallisuudentutkimuksen syventävät opinnot 90–120 op, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte
 • valinnaiset opinnot enintään 30 op

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa voi myös opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnassa.  Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevien tutkintoon kuuluu:

 • kirjallisuudentutkimuksen syventävät opinnot 60 op, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte
 • pedagogiset opinnot 60 op