Pirjo Lyytikäinen, professori

Tutkimusintressit

 • kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus
 • allegoria, fantasia ja Leena Krohn
 • modernismin tutkimus ja Volter Kilpi
 • symbolismin ja dekadenssin tutkimus
 • suomalainen romantiikka ja  Aleksis Kivi

Pirjo Lyytikäinen verkossa

Hadle Oftedal Andersen, FD, norsk lektor, docent i nordisk litteratur

Forskningsintressen

 • Norsk litteratur
 • Modernisme
 • Postmodernisme
 • Litteratur og filosofi
 • Lyrikk

Hadle Oftedal Andersen i nätet

Klaus Brax, yleisen kirjallisuustieteen ma. professori

Tutkimusintressit

 • lajiteoria
 • retorinen narratologia
 • kirjallisuuden etiikka
 • postmoderni historiallinen romaani
 • viktoriaaninen ja uusviktoriaaninen romaani
 • kirjallisuudentutkimuksen historia

Klaus Brax verkossa

Reynir Þór Eggertsson, FD, lektor i isländska

Forskningsintressen

 • Isländsk språk och litteratur från 900 till 1900
 • Transmissionsteori
 • Traditionel filologi och materialfilologi
 • Isländsk håndskriftskultur 
 • Danske "folkebøger"

Reynir Þór Eggertsson i nätet

Vesa Haapala, FT, kotimaisen kirjallisuuden yliopistonlehtori, dosentti

Tutkimusintressit

 • ekokritiikki
 • lyriikantutkimus
 • modernismi kirjallisuudessa
 • nykykirjallisuuden lajit

Vesa Haapala verkossa

Mervi Helkkula, FT, ranskan kielen professori

Tutkimusintressit

 • tekstintutkimus
 • stilistiikka
 • narratologia
 • ranskalainen kirjallisuus
 • kontrastiivinen kielentutkimus

Mervi Helkkula verkossa

Anna Hollsten, FT, kotimaisen kirjallisuuden yliopistonlehtori, dosentti

Tutkimusintressit

 • Runouden lajit ja poetiikat
 • Kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus
 • Omaelämäkerrallinen kirjallisuus
 • Ekokritiikki
 • Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Anna Hollsten verkossa

Tomi Huttunen, venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori

Tutkimusintressit

 • venäläinen avantgardekirjallisuus ja -kulttuuri
 • venäläisen modernismin suomalaiskontaktit
 • venäläinen nykykirjallisuus, rocklyriikka ja populaarikulttuuri
 • kulttuurihistoria ja kulttuurisemiotiikka

Tomi Huttunen verkossa

Janna Kantola, FT, yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori, dosentti

Tutkimusintressit:

 • runous
 • imagologia
 • animal studies

Janna Kantola verkossa

Sabine Kraenker, maître de conférences de français

Domaines de spécialité :

 • La littérature de l’intime (autobiographie, autofiction, correspondance, journal intime)
 • Les écrits de gens ordinaires
 • La littérature française contemporaine
 • Le roman graphique
 • Analyse du discours
 • La littérature du lointain et sa représentation

Sabine Kraenker sur le web

 

 

 

Claus Madsen, fil.mag, dansk lektor

Forskningsintressen

 • Langdikte
 • Skandinavisk poesi
 • Semiotik
 • Strukturalisme og poststrukturalisme
 • Det danske lydsystem
 •  Stilistik
 • Mening og betydning

Claus Madsen i nätet

Kristina Malmio, FD, universitetslektor i nordisk litteratur, docent

Forskningsintressen

 • Finlandssvensk, finsk och nordisk litteratur
 • Litteratur och samhälle, litteratursociologi
 • Rumslighet och rörlighet
 • Modernism och postmodernism
 • Parodi, ironi och metafiktivitet
 • Språk, makt, identitet, ekonomi och litteratur
 • Populärlitteratur
 • Litteratur- och kulturteori
 • Samtidslitteratur

Kristina Malmio på webben

Kai Mikkonen, yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori, dosentti

Tutkimusintressit

 • ranskalainen ja brittiläinen 1800-luvun kirjallisuus
 • moderni matkakirjallisuus
 • kirjallisuus ja terrorismi
 • narratologia ja retorinen kerronnan teoria
 • fiktion teoria
 • fiktion ja tosiperäisten kertomusten suhde
 • lukeminen ja tulkinta
 • kuvan ja sanan suhde
 • sarjakuvat ja kuvakirjat

Kai Mikkonen verkossa

Hanna Mäkelä, FT, yleisen kirjallisuustieteen ma. yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • englanninkielinen proosafiktio
 • elokuvatutkimus
 • filosofinen antropologia (erityisesti René Girardin mimeettinen teoria)
 • narratologia

Hanna Mäkelä verkossa

Jyrki Nummi, kotimaisen kirjallisuuden professori

Tutkimusintressit

 • Poetiikka
 • Kaanonien ja klassikkoinstituution tutkimus
 • Draaman tutkimus
 • Kivi-, Aho-, Linna-tutkimus

Jyrki Nummi verkossa 

Sanna Nyqvist, FT, yleisen kirjallisuustieteen tutkijatohtori

Tutkimusintressit

 • jäljittely, appropriaatio ja intertekstuaalisuus
 • kirjallisuuden tekijänoikeudet
 • kirjalliset väärennökset
 • kirjallisuudentutkimuksen käsitteet
 • käännöskirjallisuus ja käännöskritiikki
 • saaret kirjallisuudessa

Sanna Nyqvist verkossa

Gennadi Obatnin, venäläisen kirjallisuuden yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • venäläinen symbolismi ja modernismi
 • historiallinen poetiikka
 • historiallinen semantiikka
 • runousoppi 

Gennadi Obatnin verkossa

Merja Polvinen FT, englantilaisen filologian yliopistonlehtori, yleisen kirjallisuustieteen dosentti

Tutkimusintressit

 • englanninkielinen kirjallisuus
 • kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
 • narratologia
 • tieteis- ja fantasiakirjallisuus
 • kirjallisuus ja luonnontieteet

Merja Polvinen verkossa

Heta Pyrhönen, yleisen kirjallisuustieteen professori

Tutkimusintressit

 • populaarikirjallisuus, erityisesti dekkari
 • lukemisen kysymykset
 • kertomisen kysymykset
 • psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
 • anglo-amerikkalainen kirjallisuus 

Heta Pyrhönen verkossa

Hannu Riikonen, yleisen kirjallisuustieteen täysinpalvellut professori, Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen

Tutkimusintressit:

 • Kreikkalais-roomalaisen antiikin traditiot myöhemmässä kirjallisuudessa ja kulttuurissa
 • Suomennosten historia
 • Humanistisen alan oppihistoria
 • James Joycen tuotanto
 • Olavi Paavolaisen tuotanto

Hannu Riikonen verkossa

 

Anne Riippa, FT, ranskan kääntämisen yliopistonlehtori (ma.)

Tutkimusintressit:

 • Ranskan 1900-luvun kirjallisuuden tutkimus
 • intertekstuaalisuus ja alluusiot
 • kerronnan tutkimus ja André Gide
 • yhteiskuntakriittinen kirjallisuus ja Albert Camus
 • ranskankielinen nykykirjallisuus (Michel Houellebecq ja Leïla Slimani)

Anne Riippa verkossa 

Christian Rink, FT, saksan kielen yliopistonlehtori

Hän opettaa saksankielisten maiden kirjallisuuden ja kulttuurin kursseja sekä ohjaa pro gradu-töitä ja väitöskirjoja.

Tutkimusintressit

 • saksankielinen kirjallisuus
 • monikielinen nykykirjallisuus
 • kansainvälinen ja transkulttuurinen kirjallisuus
 • historia - muisti - identiteetti
 • narratologia

Christian Rink verkossa

Juhani Sipilä, FT, kotimaisen kirjallisuuden yliopistonlehtori, dosentti

Tutkimusintressit

 • Proosantutkimus
 • Modernismi kirjallisuudessa
 • Raamattu kirjallisuudessa
 • Sota jatkuu kirjallisuudessa
 • Kivi-, Haanpää- ja Tuuri-tutkimus

Juhani Sipilä verkossa

Sami Sjöberg, FT, yleisen kirjallisuustieteen ma. yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Avantgarde- ja kokeellinen kirjallisuus
 • 1900-luvun ranskalainen ja juutalainen kirjallinen kulttuuri
 • Tiede ja pseudotiede modernissa kirjallisuudessa
 • Luovan mielikuvituksen aatehistoria
 • Tieteenfilosofia ja -historia
 • Pohjoismainen underground ja vastakulttuuri
 • Transnationalismi

Sami Sjöberg verkossa

Howard Sklar, PhD, University Lecturer in English Philology (specialization in American Literature), docent in Literary Studies, with a Special Emphasis in Narrative Theory (University of Tampere)

Research interests

 • Literature in English (particularly American literature)
 • Ethics and literature
 • Emotions (especially sympathy and empathy)
 • Disability Studies
 • (Im)migrant literature of the United States
 • Jewish-American literature and culture
 • Narrative theory
 • Reader response theory/empirical literary studies

Howard Sklar online

Julia Tidigs, FD, universitetslektor (2017-2018)

Forskningsintressen

 • Litterär flerspråkighet
 • Finlands svenska litteratur från 1880 till idag
 • Minoritetslitteratur
 • Litteraturkritik
 • Litteratur och multimodalitet
 • Litteratur och nation
 • Det litterära språkets rumslighet
 • Litterära accenter

Julia Tidigs på webben

Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur

Forskningsintressen

 • Feministisk litteraturforskning
 • Svensk och finlandssvensk litteratur
 • Kvinnliga författarskap och nätverk
 • Litteraturhistorieskrivning, kanon
 • Psykoanalytisk litteraturforskning
 • Modernism
 • Dekadens
 • Kulturdebatt

Ebba Witt-Brattström på webben