Opintosuunnat määrittävät opiskelijan opintopolun eli opinnot, jotka opiskelijan tulee suorittaa. Jotta voit hakea haluamaasi kielten maisteriohjelman opintosuuntaan, sinulla tulee olla suoritettuna kandintutkinto jostakin kotimaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta sekä perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot kielestä, jota haluat opiskella maisteriohjelman opintosuunnassa.

Jos opiskelet aineenopettajaksi, muut opintosi koostuvat 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista. Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti koulutusohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia eli moduuleja, joista tekemilläsi valinnoilla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelmaan sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta.