Ura ja työelämä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriopinnot valmistavat monikielisen ja kansainvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan erinomaista äidinkielen ja muiden kielten hallintaa sekä kulttuurien tuntemusta, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä taitoa etsiä tietoa ja analysoida sitä.

Voit työllistyä esimerkiksi kääntäjäksi, tulkiksi, lokalisoijaksi, terminologiksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, tekniseksi kirjoittajaksi, dokumentoijaksi, kielentarkastajaksi, projektipäälliköksi tai koordinaattoriksi yksityiselle tai julkiselle sektorille. Sopivia työtehtäviä on myös kolmannella sektorilla järjestöjen palveluksessa. Työtä voi löytyä kielipohjaisten tieto- ja viestintäteknisten sovellusten parista ja aikuis- tai yrityskoulutussektorilta opettajana ja tutkijana. Moni käännös- ja tulkkausalan ammattilainen toimii yrittäjänä. Sinulla on mahdollisuus työskennellä monin tavoin: käännöstoimistossa työtä tehdään tiimeissä, alihankkijana teet työtä kotona omassa rauhassa. Oman asiantuntijaprofiilin rakentamista helpottaa se, että Helsingin yliopistossa on tarjolla laaja valikoima valinnaisia opintoja, jotka tukevat valitsemasi erikoisalan hallintaa.

Työelämäyhteyksiä pyritään luomaan jo opintojen aikana esimerkiksi työharjoittelussa. Harjoittelupaikan saatat löytää esimerkiksi käännöstoimistosta Suomessa tai ulkomailla tai vaikkapa Euroopan komission käännöstoimesta tai muista EU:n toimielimistä.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia.  Tutustu humanisteihin ja katso samalla humanistiesittelyjen käännöksiä! Niistä suuri osa on kääntämistä opiskelevien tekemiä.