Lisätietoa ohjelmasta

Ohjelmasta valmistutaan filosofian maisteriksi (FM) tai maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM). Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja opinto-oikeuden saamiseen vaaditaan soveltuva kandidaatintutkinto. Maisterintutkinnon opintosuunta voi olla aerosolifysiikka, meteorologia, hydrosfäärin geofysiikka, ilmakehän kemia ja analytiikka, biogeokemialliset kierrot tai kaukokartoitus.

Tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Maisteriohjelman opinnot koostuvat erilaisista kursseista ja projektityöskentelystä, kuten luennoista, seminaareista, laboratoriotyöskentelystä ja intensiivikursseista. Alla esitellään lyhyesti erilaiset kurssityypit.

Maisteriohjelman ensimmäinen vuosi koostuu pääosin luento-opetuksesta. Toisen vuoden aikana sinun täytyy myös osallistua seminaariin ja pitää siellä esitelmä. Lisäksi opintoihin kuuluu projektikurssi, joka voi sisältää laboratoriotyöskentelyä, datan analysointia tai teoreettisia tai mallinnusopintoja. Projektista täytyy laatia lyhyt kirjallinen raportti. Maisteriohjelman opiskelijat voivat myös osallistua erilaisille kesä- ja talvikursseille sekä kenttäkursseille. Monet kursseista järjestetään Hyytiälän metsäasemalla Etelä-Suomessa. Intensiivikurssien kesto on yleensä 5‒12 päivää, ja niissä on tiivis päiväohjelma, joka sisältää luentoja, harjoituksia ja ryhmätyöskentelyä.

Maailmalla tarvitaan asiantuntijoita, joilla on monitieteinen ilmakehätieteiden ja ympäristöalan koulutus. Kansalliset ympäristövirastot tarvitsevat ihmisiä, jotka pystyvät tulkitsemaan uusimpia tieteellisiä tutkimustuloksia lainvalmistelua varten. Teollisuuden, liikenteen ja kaupan täytyy sopeutua uusiin tiukempiin säädöksiin.

Ilmakehätieteen maisteriohjelmasta valmistuneet maisterit ovat päteviä toimimaan yhteiskunnan eri aloilla, ja heillä on vahva peruskoulutus ja kokemus ympäristökysymyksissä. He pystyvät löytämään innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin ympäristötieteiden, ilmastonmuutoksen ja sääennusteiden saralla. Ohjelmasta valmistuneet maisterit työllistyvät usein Suomen ja muiden maiden ilmatieteen laitoksiin ja ympäristöhallintoon, ilmakehän ja ympäristön mittaus- ja analysointilaitteita valmistaviin yriyksiin ja konsulttiyrityksiin. Ilmakehätieteen maisteriohjelmasta saatu maisterintutkinto antaa hyvän pohjan myös tohtorintutkinnosta kiinnostuneille opiskelijoille.

Lisää ohjelmastamme täältä (englanniksi).