Opetuksen painopisteitä

Historian maisteriohjelmassa opiskelija keskittyy itseään kiinnostavaan historian sektoriin opettajakunnan tuella. Historian henkilökunnalla on laaja-alainen asiantuntemus inhimillisen toiminnan eri muodoista antiikista nykyhetkeen saakka. Näkökulma on myös maantieteellisesti lavea, ja Suomen historia nähdään osana Itämeren piirin ja Euroopan historiaa.

Historian maisteriohjelmassa voi suorittaa tutkinnon joko suomeksi tai ruotsiksi. Molemmilla kielillä tarjottua opetusta voi hyödyntää riippumatta ensisijaisesta opiskelukielestään.

Koska opetus ja tutkimus ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, erilaisten kiinnostavien ja ajankohtaisten tutkimushankkeiden pohjalta järjestetään usein opetusta. Koulutusohjelman tutkimuksellisia painopistealueita on listattu alla. Lisätietoja löytyy tutkimus-sivulta.

  • Aatehistoria, erityisesti länsimaisen poliittisen ajattelun historia
  • Kulttuurihistoria, kuten tapojen, normien ja rituaalien historia
  • Sosiaalihistoria, esimerkiksi hyvinvointivaltion historia
  • Poliittinen historia ja poliittisen kulttuurin historia
  • Eurooppalainen kaupunkihistoria
  • Taloushistoria sekä yritysten ja yhteiskunnan väliset suhteet
  • Kansallinen ja kansainvälinen historiakulttuuri
  • Ympäristö- ja ilmastohistoria
  • Vallan ja väkivallan historia