Opiskelu

Opinnot Helsingin yliopiston historian maisteriohjelmassa antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Opintojen aikana harjaannut erottamaan pääasiat sivuasioista sekä asettamaan asioita ja ilmiöitä moninaisiin yhteyksiinsä. Kehität persoonallista päättelykykyäsi ja opit tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja tarpeen vaatiessa kriittisesti. Arkisto- ja lähdetyöskentely harjaannuttaa lukemaan erikielisiä, menneistä ajoista kertovia aineistoja.

Ajallisesti historian maisteriohjelman opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opinnot koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Historian syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi tieteenalallasi. Opintojen keskiössä on pro gradu -tutkielma, itsenäinen tieteellinen työ jossa kehität tutkimukseen tarvittavia valmiuksiasi. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Historian maisteriohjelman voit suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Molemmilla kielillä tarjotaan opetusta.