Filosofian maisteriohjelmassa opiskelija syventää osaamistaan keskeisillä filosofian osa-alueilla sekä syventyy omiin kiinnostuksen kohteisiinsa.