Filosofia käsittelee hyvin perustavanlaatuisia ja yleisiä kysymyksiä, jotka koskevat maailmaa ja ihmisen asemaa siinä.

Suomessa filosofia on usein jaettu teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Sen sijaan ruotsinkielisen filosofin opintosuunta edustaa perinnettä, jossa tätä jakoa ei tehdä. Filosofian koulutusohjelma kattaa kaikki keskeiset filosofian osa-alueet.