Filosofian opiskelijoiden ainejärjestö: Dilemma ry

Dilemma ry kerää kokoon filosofian opiskelijat kahdesta eri tiedekunnasta, teoreettisen filosofian ja ruotsinkielisen filosofin opiskelijat humanistisesta ja käytännöllisen filosofian opiskelijat valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

Dilemma ry on vuonna 1968 perustettu Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden yhdistys. Dilemma järjestää jäsenilleen viihde- ja kulttuuritapahtumia ja toimii opiskelijoiden äänitorvena laitoksen ja yliopiston suuntaan. Dilemma edustaa Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian, teoreettisen filosofian ja ruotsinkielisen filosofin opintosuuntien opiskelijoita.

Dilemmaan voit tutustua tarkemmin ainejärjestön verkkosivuilla: Dilemma ry.

"Mitä filosofia on?” ”Miksi opiskella filosofiaa?”  Muun muassa näitä kysymyksiä Dilemman puheenjohtajana toiminut Laura Kallio pohtii ainejärjestön blogissa.

Blogikirjoituksen pääsee lukemaan ainejärjestön verkkosivuilta: Laura Kallio - Mitä filosofia on?

Minervan Pöllö on Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestön Dilemma ry:n aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Sen voi tilata kotiin, lukea digilehtenä tai noutaa yliopistolta.

Lehden ensimmäinen numero nousi lentoon jo vuonna 1979. Pöllö on voittanut HYY:n järjestölehtikilpailun useita kertoja, viimeksi vuonna 2009.