Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman henkilökunnan tutkimuksen ytimen muodostavat eri alueisiin liittyvä ja eri kulttuurien ja yhteiskuntien tutkimuksen traditioita edustava tutkimus. Alue- ja kulttuurintutkimuksessa painotetaan tutkimuksen vapautta, monimuotoisuutta ja tieteidenvälisyyttä. Aikaansa seuraavassa oppiaineessa tartutaan herkästi uusiin kulttuurisiin ilmiöihin ja tutkimustapoihin, ja ne näkyvät tehokkaasti myös alan opetuksessa. Alue- ja kulttuurintutkimuksen tutkijoita ja opiskelijoita ovat viime vuosina innostaneet esimerkiksi:

  • kulttuurienvälinen vuorovaikutus
  • menneisyyden ilmiöt ja muistin kulttuurit
  • alkuperäiskansat, etniset ryhmät ja vähemmistöt
  • identiteetit ja sukupuoli
  • populaarikulttuuri, visuaalinen kulttuuri ja media
  • digitaalinen kulttuuri ja sosiaalinen media
  • ympäristö ja tila
  • globalisaatio ja kehityskysymykset
  • poliittiset muutokset ja vallan käsitteet

Alla on lueteltuna joitakin käynnissä olevia tutkimusprojekteja. Lisätietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.