Vastaavat maisteriohjelmat

MAAT 33 1500

Ympäristötieteiden kandiohjelmassa suoritetun kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisesti yhdessä  seuraavista Helsingin yliopiston kahdeksasta maisteriohjelmasta (suluissa joissakin ohjelmissa myös opintosuunta) etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Huom. jatkamiskriteerit ja -periaatteet löytyvät Opiskelijan ohjeista eli "Guidesta" (muista valita ensin ylälaidasta oikea koulutusohjelma eli Ympäristötieteiden kandiohjelma, jotta näet kriteerit).

Tutkinnonsuorituskielenä on suomi, ruotsi tai englanti kaikissa muissa maisteriohjelmissa paitsi kulttuurinperinnön maisteriohjelmassa, joka suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Voit myös hakea erillisen haun kautta opiskelemaan muihin lähialojen maisteriohjelmiin joko Suomessa tai ulkomailla.