Opettajat

MAAT 16 1500

Ympäristötieteiden  kandiohjelma on Viikin kampuksen yhteinen, laaja-alainen  koulutusohjelma, jonka toimintaan osallistuu monta tiedekuntaa ja yksikköä, mikä tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia kurssi- ja harjoittelumahdollisuuksia koko kampuksen alueelta. 

Ympäristötieteiden kandiohjelman opettajina ja kandidaatintutkielmien ohjaajina toimivat ympäristötieteisiin liittyvien maisteriohjelmien opettajat ja tutkijat: