Kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta kandidaatit voivat työllistyä ympäristö- luonnonvara- ja maatalousalan valmistelutehtäviin julkisella sektorilla sekä asiantuntija- ja ympäristöjohtamisen tehtäviin yrityksissä. He voivat toimia yrittäjinä. Työpaikkoja on myös kansalaisjärjestöissä ja kansainvälisissä järjestöissä ja konsulttiyrityksissä Suomessa ja ulkomailla.

Koulutusohjelman aikaisemmista pääaineista: elintarvike-ekonomia, markkinointi, kuluttajaekonomia, maatalousekonomia sekä ympäristö- ja luonnonvaraekonomian pääaineista muodostuu uusi 1.8.2017 aloittava Ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaatin ohjelma ja maatalousekonomiasta sekä ympäristö- ja luonnonvaraekonomista kandidaatin tutkinnon Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta sekä Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma  valmistuneet henkilöt ovat työlistyneet hyvin omalle opiskelualalle.