Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan kuuluu yhteiset tieteenalan perusopinnot, jotka suoritetaan pääosin ensimmäisen vuoden syyslukukauden aikana. Ensimmäisen lukuvuoden keväällä voit jo valita vapaasti opintosuuntasi: joko Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnan tai Maatalous- ja ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnan ja aloittaa aineopintojen suorittamisen.

 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot 25- 37 op: Koulutusohjelman yhteiset opinnot sisältävät kaikille yhteisiä yleiskursseja, joihin kuuluu mm. työelämään valmentamista,  viestintä- ja kieliopintoja sekä tietotekniikan opintoja.

Ympäristö- ja elintarviketalouden yhteiset tieteenalan perusopinnot 25 op: Opinnot sisältävät koulutusohjelman tieteenalojen johdantokursseja.

Ympäristö- ja elintarviketalouden yhteiset tieteenalan aineopinnot 23 op: Opinnot sisältävät menetelmäopintoja kuten tilastotieteen perusteet ja kandidaatin tutkielman.

Vaihtoehtoiset aineopinnot 52-63 op: Kandidaatin kolutusohjelmassa opiskelijat suuntautuvat opintosuunittain. Sen perusteella he valitsevat tieteenalan aineopintoja eli elintarvike-ekonomiaa, kuluttajaekonomiaa, maatalousekonomiaa, ympäristö-ja luonnonvaraekonomiaa ja yrittäjyyttä.

Kandidaattitutkielma: Kandidaatin opintojen lopuksi tehdään kandidaatintutkielma.

Valinnaiset opinnot 44 - 55 op: Valinnaiset opinnot voit valita joko Ympäristö- ja elintarviketieteiden kandiohjelman opinnoista tai monista muiden Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opinnoista. Valinnaiset opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa omannäköisen ja yksilöllisen opintokokonaisuuden sekä laaja-alaisen ja monipuolisen tutkinnon.

 

YET-rakenne2202