Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman rakenne

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan kuuluu yhteiset tieteenalan perusopinnot, jotka suoritetaan pääosin ensimmäisen vuoden syyslukukauden aikana. Ensimmäisen lukuvuoden keväällä voit jo valita vapaasti opintosuuntasi: joko Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnan tai Maatalous- ja ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnan ja aloittaa aineopintojen suorittamisen.

 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot 25 op: Koulutusohjelman yhteiset opinnot sisältävät kaikille yhteisiä yleiskursseja, joihin kuuluu mm. työelämään valmentamista,  viestintä- ja kieliopintoja sekä tietotekniikan opintoja.

Ympäristö- ja elintarviketalouden yhteiset tieteenalan perusopinnot 25 op: Opinnot sisältävät koulutusohjelman tieteenalojen johdantokursseja.

Ympäristö- ja elintarviketalouden aineopinnot 84-95 op: Opinnot sisältävät mm. menetelmäopintoja kuten tilastotieteen perusteet ja kandidaatin tutkielman. Lisäksi kandidaatin koulutusohjelmassa opiskelijat suuntautuvat opintosuunnittain valitsemalla joko  Elintarviksetalouden ja kulutuksen opintosuunnan tai Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnan.

Kandidaattitutkielma: Kandidaatin opintojen lopuksi tehdään kandidaatintutkielma.

Valinnaiset opinnot 35 - 46 op: Valinnaiset opinnot voit valita joko Ympäristö- ja elintarviketieteiden kandiohjelman opinnoista tai monista muiden Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opinnoista. Valinnaiset opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa omannäköisen ja yksilöllisen opintokokonaisuuden sekä laaja-alaisen ja monipuolisen tutkinnon.

Koulutusohjelmassa voi suorittaa kaksikielisen kandidaatin tutkinnon, jolloin opinnoista 60 opintopistettä koostuu ruotsinkielisistä opinnoista.

 

YET-opintosuunnitelma 18-19