Yhteiskunnallinen muutos -ohjelman neljällä tieteenalalla tehdään väitöstutkimusta monista aiheista. Yksi tarkastelee veden hallinnan, energiantuotannon ja ilmastonmuutoksen yhteenkietoutumista Mekongin alueella Kaakkois-Aasiassa, kun taas toinen tutkii globalisaation vaikutusta populismin kehitykseen Euroopassa. Tältä sivulta löytyvät nuorten tutkijoiden esittelyt.