Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelmat yhdistelevät neljän tieteenalan lähestymistapoja ja tarkastelevat yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia, yhtäläisyyksiä ja eroja eri puolilla maailmaa. Aloja ovat antropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen historia ja talous- ja sosiaalihistoria. Näistä yhdestä tulee oma opintosuunta kolmantena opiskeluvuonna.

Alla opiskelijat esittelevät koulutusohjelmaansa ja omia pääaineitaan.