Ohjelman esittely

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijana opit tunnistamaan valtarakenteita, sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja eri puolilla maailmaa sekä ymmärtämään ihmisten elämää osana laajempia taloudellisia ja poliittisia rakenteita historiallisesti ja nykyaikana. Opit lukemaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta, tarkastelemaan erilaisia tutkimusaineistoja, analysoimaan yhteiskunnallisia muutoksia ja kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.

Yhteiskunnallisen muutoksen ohjelma tarjoaa uramahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntijatehtäviin julkisella sektorilla, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät myös tutkijoina, toimittajina, konsultteina sekä erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä. Työnantajat arvostavat laaja-alaista osaamista yhteiskunnallisista muutoksista eri puolilla maailmaa.

Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista. Näiden tieteenalojen lähestymistapoja yhdistäen se tarkastelee yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia, yhtäläisyyksiä ja eroja eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa perehdytään paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin.

Aluksi opinnot ovat yhteisiä kaikille Yhteiskunnallinen muutos -kandidaattiohjelman opiskelijoille. Toisen opintovuoden kevätlukukauden jälkeen opiskelijat siirtyvät omiin opintosuuntiin tiettyjen kiintiöiden puitteissa. Opintosuunnat ovat ohjelmien neljä tieteenalaa: antropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen historia tai talous- ja sosiaalihistoria. Kiintiöitä täytettäessä otetaan huomion opiskelijoiden omat toiveet sekä opintomenestys kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valtiotieteiden kandidaatiksi voi valmistua kolmessa vuodessa.

Kandiohjelma

Ohjelmarakenne

Maisteriohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma