Opiskelu sosiaalitieteissä

Sinustako sosiaalitieteiden opiskelija?

Kiinnostaako sinua, miten ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja miten he vaikuttavat yhteiskuntaan ja miten yhteiskunta vaikuttaa heihin? Pohditko tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä? Miten sukupuoli, ikä, etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikuttavat?  Haluatko työskennellä asiantuntijana näiden kysymysten parissa?

Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tutkii eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja ja sitä, miten ihmisten hyvinvointia voidaan edistää. Sosiaalitieteiden opintojen myötä perehdytään erilaisiin tutkimusperinteisiin ja niiden näkökulmiin tarkastella arki- ja työelämään, terveyteen, hyvinvointipalveluihin ja asiakastyöhön, organisaatioiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Opintojen aikana saat käsityksen sosiaalisista ilmiöistä sekä niiden tutkimisesta ja opit käyttämään aiempaa tutkimusta teoreettisten ja käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Opit käyttämään sosiaalitieteellisiä tutkimusmenetelmiä sekä argumentoimaan ja soveltamaan tietoa. Saat opintojen myötä myös perusvalmiudet analyyttiseen ajatteluun, kriittisiin kysymyksenasetteluihin, sosiaalisten kysymysten eettiseen arviointiin ja niihin sopivien ratkaisujen kehittämiseen.

Neljä tieteenalaa

Sosiaalitieteiden kandiohjelman muodostavat neljä tieteenalaa, jotka ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Nämä muodostavat kattavan kokonaisuuden, joka pureutuu ihmisten ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen sekä globaalin kehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaaliteiden perusopinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua ohjelman kaikkiin neljään opintosuuntaan. Opintosuuntiin siirtyminen tapahtuu toisen opintovuoden aikana.