Vastaavat maisteriohjelmat

MAAT 33 1500

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma on kandidaattivaiheessa Viikin kampuksen laaja-alainen koulutusohjelma. Kandidaatin tutkinnon suoritat bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Sen jälkeen voit jatkaa opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisesti yhdessä  seuraavista Helsingin yliopiston yhdestätoista maisteriohjelmasta (suluissa joissakin ohjelmissa myös opintosuunta) etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Huom. jatkamiskriteerit ja -periaatteet löytyvät Opiskelijan ohjeista eli "Guidesta" (muista valita ensin ylälaidasta oikea koulutusohjelma eli Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, jotta näet kriteerit).

Tutkinnonsuorituskielenä on suomi, ruotsi tai englanti kaikissa muissa maisteriohjelmissa paitsi kulttuurinperinnön maisteriohjelmassa, joka suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Lisäksi voit hakea erillisen haun kautta englanninkieliseen Translational Medicine –maisteriohjelmaan (lääketieteellinen tdk) ilman täydentävien opintojen suorittamista.

Voit myös halutessasi hakea erillisen haun kautta jonkun muun lähiaineen maisteriohjelmaan Suomessa tai ulkomailla.