Molekyylibiotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Helix ry ja tiedekuntajärjestö Biosfääri ry

MAAT 41 1500x400

Helix ry on Helsingin yliopiston molekyylibiotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka perustettiin vuonna 1969. Helix valvoo Helsingin yliopiston biotieteiden opiskelijoiden yhteisiä etuja sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Helixin hallitus ja virkailijakunta koostuu opiskelijoista, jotka vuosittain valitaan tehtäviinsä syyskokouksessa. Helixin jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopistossa biotieteitä opiskeleva tai biotieteistä kiinnostunut.

Biosfääri on vuonna 2010 perustettu Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö. Sen tärkeimmät tehtävät ovat (1) koordinoida tiedekunnan sisäistä edunvalvontaa ja edistää jäsenjärjestöjen omaa edunvalvonnallista toimintaa, (2) edistää bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden sekä jäsenjärjestöjen välistä yhteistoimintaa ja henkistä yhteenkuuluvuutta, (3) edistää bio- ja ympäristötieteiden arvostusta yhteiskunnassa sekä (4) toimia tiedonvälittäjänä ja lisätä keskustelua yliopistoa, tiedekuntaa, ylioppilaskuntaa ja työelämää koskevissa asioissa.

Lisätietoja:
Helix ry:n nettisivut: http://helix-ry.fi/fi/
Helix ry:n Facebook-sivu: https://www.facebook.com/Helix-ry-1409416009306536/
Biosfääri ry:n nettisivut: https://biosfaari.org/jarjesto/
Biosfääri ry:n Facebook-sivu: https://www.facebook.com/biosfaari