Ura

Tällä sivulla kerrotaan uramahdollisuuksista metsätieteiden opiskelun jälkeen. 

Metsätieteiden kandidaatin tutkinto luo pohjan metsätieteiden maisterintutkinnolle. Halutessaan opiskelija voi hakeutua maisterinopintoihin myös johonkin muuhun koulutusohjelmaan. Metsätieteiden kandidaatintutkinto antaa hyvän pohjan esimerkiksi ilmakehätieteen, kasvibiologian, maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian sekä Environmental change and global sustainability -maisteriohjelmiin. Metsätieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot muodostavat yhdessä laajan ja monipuolisen kokonaisuuden metsien ja luonnonvarojen käytöstä. Tämä osaaminen on helposti sovellettavissa niin metsäalalla kuin sen ulkopuolellakin sekä kotimaassa että ulkomailla.