Trooppisten metsien ja peltometsäviljelyn tutkimusryhmä

vitri kuva 2

Trooppisten metsien kestävän käytön ja peltometsäviljelyn tutkimusryhmä tekee perus- ja soveltavaa tutkimusta trooppisten metsäekosysteemien ekologiasta, käytöstä ja näiden metsien olemassaoloa uhkaavista tekijöistä. Tavoitteena on edistää trooppisten metsien suojelua ja kestävää käyttöä sekä kehittää kylämetsätalouden ja peltometsäviljelyn menetelmiä ja näin vahvistaa luonnonvarojen kestävän käytön merkitystä osana maaseudun elinkeinoja.

Lisää tietoa: Viikki Tropical Resources Institute (VITRI) website